kgdc.net
当前位置:首页 >> %qA vsFtpD >>

%qA vsFtpD

-q代表query,-a代表all 虽然现在N多人都使用yum去替代rpm了,但是rpm在一些特俗场合下还是有其作用的,比如查询跟验证已安装的rpm包,rpm全称Redhat Package Manager,是一种用于包的打包及安装工具,它包含在某些Linux分发版中,它生成具有.RP...

没有安装vsftpd服务呗,用rpm -qa|grep vsftpd看看

3.1 samba的安装与配置 3.1.1 samba的安装: rpm -qa|grep samba :查看是否安装有samba软件包 mount /dev/cdrom /mnt/cdrom :加载光盘。 rpm -ivh...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com