kgdc.net
当前位置:首页 >> 有关农业的词语 >>

有关农业的词语

1、五谷丰登[wǔ gǔ fēng dēng] 出处:《六韬·龙韬》:“战胜于外;功立于内;百姓欢悦;将无咎殃。是故风雨时节;五谷丰熟;社稷安定。” 译文:战胜在外;建立在里面;老百姓高兴;将没有祸殃。于是风调雨顺;五谷丰收;国家安定。 释义:登,成...

岁稔年丰 [suì rěn nián fēng]:稔:庄稼成熟。指农业丰收。同“岁丰年稔”。 拽耙扶犁[zhuāi pá fú lí]:从事农业活动,以种田为业。 强本节用[qiáng běn jié yòng]:本:我国古代以农为本。加强农业生产,节约费用。 精耕细作[jīng gēng xì zuò]...

插田歌 【唐】刘禹锡 冈头花草齐,燕子东西飞。田塍望如线,白水光参差。 农妇白纻裙,农父绿蓑衣。齐唱郢中歌,嘤伫如竹枝。 但闻怨响音,不辨俚语词。时时一大 采桑 【南北朝】民歌 蚕生春三月,春桑正含绿。女儿采春桑,歌吹当春曲。 归园田...

五谷丰登 - 精耕细作 - 瑞雪兆丰年 - 耕耘树艺 - 穰穰满家 - 麦秀两歧

形容农业的词语: ·拽耙扶犁 ·务本抑末 ·岁比不登 ·岁丰年稔 ·去末归本 ·卖刀买犊 ·比年不登 ·比岁不登 ·背本趋末 五谷丰登 精耕细作 瑞雪兆丰年 耕耘树艺 春生夏长 穰穰满家 麦秀两歧

有关农业的词语 改良品种、提高产量、水土保持、退耕还林、、春种秋收、秋收冬藏、农田水利 以粮为纲、地尽其利、服务三农、生态农业、农业观光、谷贱伤农、五谷丰登、 六畜兴旺、国以民为本,民以食为天,人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌。 脸...

岁稔年丰 :稔:庄稼成熟。指农业丰收。同“岁丰年稔”。拽耙扶犁:从事农业活动,以种田为业。强本节用:本:我国古代以农为本。加强农业生产,节约费用。精耕细作:指农业上认真细致地耕作。耕耘树艺:耘:锄草,树:栽植;艺:播种。耕田、锄草...

与农业有关的词语太多了。如: 名词:玉米 小麦 黄瓜 苹果 红薯 枸杞 收割机 抽水机…… 动词:脱粒 耕种 喷洒 种植 收割 除草 生长 平整…… 形容词:茂盛 碧绿 金黄 沉甸甸(稻穗)……

背本趋末 古代常以农业为本,手工、商贾为末。指背离主要部分,追求细微末节。 出处:《汉书·食货志上》:“时民近战国,皆背本趋末。” 比年不登 比:屡屡;频频。农业连年歉收。亦作“比岁不登”。 出处:《晋书·傅玄传》:“时比年不登,羌胡扰边...

1、寓兵于农 拼音:yù bīng yú nóng 释义:寓:寄寓,包含.指给农民以一定军事训练,平时务农,战时参战.或指军队屯垦. 造句:这一时期的募兵,寓兵于农,兵农合一。 2、司农仰屋 拼音:sī nóng yǎng wū 释义:主管钱粮的官员一筹莫展,无计可施.形容...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com