kgdc.net
当前位置:首页 >> 3,5,7,9算24点,3种方法 >>

3,5,7,9算24点,3种方法

有以下几种算法: 1、3+5+7+9=24 2、5*9-3*7=24 3、(7-5)*(3+9)=24 24点游戏: 拿一副牌,抽去大小王后(初练也可以把J/Q/K也拿去),剩下1~10这40张牌(以下用1代替A)。任意抽取4张牌(称为牌组),用加、减、乘、除(可加括号)把牌面上的数算成...

3*((3*5)-7) 3*((5*3)-7) ((3*5)-7)*3 3*((3*5)-7) 3*((5*3)-7) ((3*5)-7)*3 ((5*3)-7)*3 ((5*3)-7)*3 ----END----

7×5-3-8 =35-3-8 =24; 7×3+8-5 =21+8-5 =24; 3-7×﹙5-8﹚ =3-7x(-3) =3-(-21) =24; 7×﹙8-5﹚+3 =7x3+3 =21+3 =24; ……

(-5)*(-9)-3*7=24

5*7-3*3=24

正确算法是: 3X(3X5-7)=24

用3,3,5,7算24点,共有4种算法。 [﹙5×3﹚-7]×3 3×[﹙3×5﹚-7] 3×[﹙5×3﹚-7] [﹙3×5﹚-7]×3

1: 5 × 7 -(2 + 9) 2: (5 × 7) - (2 + 9) 3: 5 × 7 - 2 - 9 4: (5 × 7) - 2 - 9 5: (5 × 7 - 2) - 9 6: ((5 × 7) - 2) - 9 7: 5 × 7 -(9 + 2) 8: (5 × 7) - (9 + 2) 9: 5 × 7 - 9 - 2 10: (5 × 7) - 9 - 2 11: (5 × 7 - 9) - 2 12: ((5 × 7) - 9...

(3-7)*(-11--5)=24 (-5-(7*-11))/3=24 (-5--11)*(7-3)=24 (-5-(-11*7))/3=24 (7-3)*(-5--11)=24 (-11--5)*(3-7)=24

﹙5-11﹚×﹙3-7﹚ =(-6)x(-4) =24; ﹙7-3﹚×﹙11-5﹚ =4x6 =24; ﹙7×11-5)÷3 =(77-5)÷3 =72÷3 =24; ……

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com