kgdc.net
当前位置:首页 >> 3,5,7,9算24点,3种方法 >>

3,5,7,9算24点,3种方法

有以下几种算法: 1、3+5+7+9=24 2、5*9-3*7=24 3、(7-5)*(3+9)=24 24点游戏: 拿一副牌,抽去大小王后(初练也可以把J/Q/K也拿去),剩下1~10这40张牌(以下用1代替A)。任意抽取4张牌(称为牌组),用加、减、乘、除(可加括号)把牌面上的数算成...

1: 3 × (3 × 5 - 7) 2: 3 × ((3 × 5) - 7) 3: 3 × (5 × 3 - 7) 4: 3 × ((5 × 3) - 7) 5: (3 × 5 - 7) × 3 6: ((3 × 5) - 7) × 3 7: (5 × 3 - 7) × 3 8: ((5 × 3) - 7) × 3 其实都是一样的 给你个网站http://www.dffy.com/tool/24.htm

3*((3*5)-7) 3*((5*3)-7) ((3*5)-7)*3 3*((3*5)-7) 3*((5*3)-7) ((3*5)-7)*3 ((5*3)-7)*3 ((5*3)-7)*3 ----END----

7×5-3-8 =35-3-8 =24; 7×3+8-5 =21+8-5 =24; 3-7×﹙5-8﹚ =3-7x(-3) =3-(-21) =24; 7×﹙8-5﹚+3 =7x3+3 =21+3 =24; ……

5*7-3*3=24

1: (9 + 9 × 7) ÷ 3 2: (9 + (9 × 7)) ÷ 3 3: (9 ÷ 9 + 7) × 3 4: ((9 ÷ 9) + 7) × 3 5: (9 + 3) × (9 - 7) 6: (9 + 7 × 9) ÷ 3 7: (9 + (7 × 9)) ÷ 3 8: (9 - 7) × (9 + 3) 9: (9 × 7 + 9) ÷ 3 10: ((9 × 7) + 9) ÷ 3 11: (9 - 7) × (3 + 9) 12...

楼主你好! 用软件计算得无解: 望采纳

(-5)*(-9)-3*7=24

用3,3,5,7算24点,共有4种算法。 [﹙5×3﹚-7]×3 3×[﹙3×5﹚-7] 3×[﹙5×3﹚-7] [﹙3×5﹚-7]×3

1. 9+[5×﹙10-7﹚] 2. 9-[﹙7-10﹚×5] 3. [﹙10-7﹚×5]+9

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com