kgdc.net
当前位置:首页 >> 7.2÷1.6+0.8用梯等式简便运算 >>

7.2÷1.6+0.8用梯等式简便运算

因题干不完整,无法作答

7.2÷1.6+0.8 =(7.2÷8)÷(1.6÷8)+0.8 =0.9÷0.2+0.8 =4.5+0.8 =5.3

120+90= 543-306= 300÷12= 120×5= 12+18+14= 62+160+38= 14×60= 203-80= 50×15×4= 175-56= 250×8= 420×20= 25+67+75= 4500÷300= 25×38= 54+97= 560÷40= 145+55= 46+49+51= 9100÷70= 103×3= 28×99= 436+208...

(1)3060÷15-2.5×2.4,=204-2.5×4×0.6,=204-10×0.6,=204-6,=198;(2)1.05×(3.8-0.8)÷6.3,=1.05×3÷6.3,=1.05×3÷(3×2.1),=1.05×3÷3÷2.1,=1.05÷2.1,=0.5;(3)2.1×4+1.6,=8.4+1.6,=10;(4)5.25-(1.25+2.4),=5.25-1.25-2.4,...

(1)7.8÷2.6+2.7×1.5=3+4.05=7.05;(2)35.6-5×1.7=35.6-8.5=27.1;(3)55.4×1.6-55.4×0.6=55.4×(1.6-0.6)=55.4×1=55.4;(4)21÷2.5÷0.4=21÷(2.5×0.4)=21÷1=21;(5)6.33×101-6.33=6.33×(101-1)=6.33×100=633;(6)(1.1-0.78)×(2...

(1)3060÷15-2.5×2.4,=204-2.5×4×0.6,=204-10×0.6,=204-6,=198;(2)1.05×(3.8-0.8)÷6.3,=1.05×3÷6.3,=1.05×3÷(3×2.1),=1.05×3÷3÷2.1,=1.05÷2.1,=0.5;(3)2.1×4+1.6,=8.4+1.6,=10;(4)5.25-(1.25+2.4),=5.25-1.25-2.4...

一、5.4÷1.8+240×1.5 =3+360 =363 二、9000÷72×(1.25×0.7×8) =9000÷72×7 =125×7 =875 三、61-(1.25+2.5×0.7) =61-3 =58 ...

采纳一下啦

1. 0.125×0.8-0.1 2. 8.4÷(0.2×0.5) 3. 0.7÷0.7-0.7 4. 1÷0.2-1×0.2 5. 3×0.2×0.5 6. 3-2×0.5 7. 10×(4.2+4.2) 8. 2.4÷3+6.4÷1.6 9. (1.6-1.6)÷1.6 10. 9.9×1.02 11. 143.7-56.3-43.7 12. 0.86×17.6-0,86×8.6+0.86 13. 1.6÷1.25 14. 0.15÷...

简便计算. 216+305 25×32 47+236+64 6×(15×9) 402+359 43+78+122+257 25×(26×4) 25×44 354+(229+46) (1)9.26-4.38-2.62 (2)9.26-(4.38+2.26) (3)9.26-(4.38-2.74 (1)4.75-9.64+8.25-1.36 (2)14.529+(2.471-3) (3)38.68-(4.7-2.32) 415-176-24 8....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com