kgdc.net
当前位置:首页 >> x的平方加2x减1等于0 >>

x的平方加2x减1等于0

x²+2x+1-2=0 x²+2x+1=2 即(x+1)²=2 解得:x+1=√2或x+1=-√2 所以:x=-1+√2或x=-1-√2

解:原方程配方得: x²+2x+1-2=0 x²+2x+1=2 即(x+1)²=2 解得:x+1=√2或x+1=-√2 所以:x=-1+√2或x=-1-√2

∵x²-x-1=0 ∴x²=x+1;x²-x=1 ∴x³-2x+2012 = x*x² -2x+2012 = x*(x+1) -2x+2012 = x²-x+2012 = 1+2012 = 2013

x²+4x-1=0 x²+4x=1 2x的四次方加8x的三次方减4x的平方减8x加1 =2x²(x²+4x)-4x²-8x+1 =2x²-4x²-8x+1 =-2x²-8x+1 =-2(x²+4x)+1 =-2+1 =-1

∵x1是方程的一个根 ∴x1² - 2x1 - 1=0 x1² - x1 - x1 - 1=0 则x1² - x1=1 + x1 根据韦达定理:x1 + x2=2 ∴原式=1 + x1 + x2=1+2=3

解x^3-2x+1=0 即x^3-x-x+1=0 即x(x^2-1)-(x-1)=0 即x(x-1)(x+1)-(x-1)=0 即(x-1)[x(x+1)-1]=0 即(x-1)(x^2+x-1)=0 即x-1=0或x^2+x-1=0 解得x=1或x=(-1+根5)/2或x=(-1-根5)/2

解由x^2-2x-1=0 得x^2-2x=1 故x^2-2x+1 =1+1 =2

解: x²+x-1=0 x²+x=1,x²=1-x x³-2x+2015 =x·x²-2x+2015 =x(1-x)-2x+2015 =x-x²-2x+2015 =-x²-x+2015 =-(x²+x)+2015 =-1+2015 =2014

X^2-2X=1-m , (X-1)^2=2-m , 当2-m=0,即m=2时,(X-1)^2=0,X1=X2=1, 当m2时,原方程没有实数根。

x” + 12x - 1080 = 0, x” + 12x + 6” - 36 - 1080 = 0, ( x + 6 )” - 36X31 = 0, ( x + 6 )” - ( 6√31 )” = 0, ( x + 6 - 6√31 )( x + 6 + 6√31 ) = 0,

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com